Terranova Tiziana

Biografija:

Tiziana Terranova je uticajna italijanska teoretičarka i aktivistkinja. Bavi se efektima informatičkih tehnologija na društvo.