Ricoeur Paul

Biografija:

Paul Ricoeur (1913–2005), slavni francuski filozof. Bavio se, između ostalog, socijalnom antropologijom. Na stogodišnjicu njegovog rođenja, trg u Parizu nazvan je po njemu.