Badiou Alain

Biografija:

Alain Badiou (1937, Rabat) jedan je od najglasovitijih savremenih francuskih filozofa, pisac i professor emeritus na prestižnoj pariškoj Ecole Normale Supérieure. Takođe je osnivač Međunarodnog centra za proučavanje savremene francuske filozofije.