Benhabib Seyla

Biografija:

Seyla Benhabib (rođena 9. 1950) je tursko-sefardsko-američka filozofkinja. Profesorica je političkih nauka i filozofije na univerzitetu Yale. Autorica je nekoliko knjiga, između ostalih i o Hannah Arendt i Jürgenu Habermasu. Benhabib u svom radu kombinuje kritičku i feminističku teoriju.